Použitá literatura

 

ČERYCH, L. a kol. Priority pro českou vzdělávací politiku. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. ISBN 80-211-0330-2

 

LERNER, I. J. Didaktické základy metod výuky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 165 s.

 

MAŇÁK, J. a kol. Alternativní metody a postupy. Brno: MU, 1997. 90 s.

ISBN 80-210-1549-7

 

MOJŽÍŠEK, L. Vyučovací metody. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988.
341 s.

 

NELEŠOVSKÁ, A. ; SPÁČILOVÁ, H. Didaktika primární školy. Olomouc: Univerzita Palackého, Ped. Fakulta, 2005. 254 s. ISBN 80-244-1236-5

 

ORTNER, B. Alternative Methoden im Fremdsprachenunterricht. Ismaning: Hueber, 1998. 195 s. ISBN 3-19-006629-9

 

PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2004. 141 s.

ISBN 80-7178-977-1

 

Průcha, J.; Walterová, E.; Mareš, J. Pedagogický slovník 4. rozšířené
a aktualizované vydání.
Praha: Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: s přílohou upracující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005. 126 s. ISBN 8087000021

 

 

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV nakladatelství, 1999. 292 s.

ISBN 80-85866-33-1

 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky : jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme / [překlad Jaroslava Ivanová ... et al. ; odpovědná redaktorka Hana Dziková].. -- 1. české vyd.. -- Olomouc : Univerzita Palackého
v Olomouci, 2001. 267 s. ISBN 80-244-0404-4

 

ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD Brno, 2005. 140 s.

ISBN 80-86633-33-0