Pozvánka na konferenci alternativních vyučovacích metod v Praze

7. ročník konference Alternativní metody výuky 2009 se uskuteční 23. dubna 2009 pod záštitou děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, prof. RNDr. Pavla Kováře, CSc.

Datum: 23.4.2009 (jednodenní) 9 - 17,30 hod
Místo konání: Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2
Pořádá: Univerzita Karlova
Určeno pro: pedagogické pracovníky
Typ akce: vzdělávací

Na konferenci budou prezentovány multimediální metody využitelné při různých formách vzdělávání (klasické, distanční, e-learning), část konference bude také věnována distančnímu vzdělávání a zavádění těchto prvků do výuky. Každý účastník obdrží sborník příspěvků včetně CD konference.

Registrace je možná do 19. dubna 2009.

Základní vložné činí 500,- Kč včetně DPH (musí být uhrazeno do 31. března 2009), od 1. dubna 2009 se platí zvýšené vložné 800,- Kč včetně DPH.

Vložné zahrnuje organizační náklady spojené se zajištěním konference, vydání tištěného sborníku (abstrakty příspěvků), vydání sborníku konference (příspěvky, prezentace) na CD a občerstvení v průběhu konference.