Výuka cizích jazyků si žádá nový přístup

Současná doba upřednostňuje rychlost, efektivitu a ekonomičnost. Tyto faktory se
bohužel začínají pomalu, ale jistě projevovat také ve výuce. Pokud hovoříme o výuce
cizích jazyků vstupují tyto faktory velice znatelně do popředí a stávají se určitými kritérii. Dnešní doba, která je ve znamení globalizace, otevřenosti, volného přístupu a možností, stále více upřednostňuje aktivní potenciál lidí, snaží se motivovat, pobízet a měnit přístup k člověku samému. Po vstupu ČR do EU se obraz člověka v rámci integrované Evropy mění, nabízí mu nové a nové možnosti. Na tento fakt reaguje i současná výuka cizích jazyků, je patrný důraz na výuku a osvojení si stále více cizích jazyků. Právě reakcí na tuto skutečnost vznikají nové a nové koncepce, postupy a metody ve výuce. Mezi tímto přílivem nových idejí si začíná nacházet svoje místo i Sugestopedie. Metoda, jejíž název se pomalu, ale jistě začíná skloňovat takřka ve všech pádech; metoda, která zaručuje naučení se cizímu jazyku za 7 dní; metoda, která vyvolává nadšení, ale také naprostý nesouhlas. Na konci těchto názorů zůstávají v převaze kladné ohlasy účastníků sugestopedických kurzů; vychvalují si nový, aktivní
a zábavný přístup zprostředkování cizího jazyka; vyzdvihují elán a chuť do nových a nových hodin; těší se z toho, co už se naučili, a že dokáží velmi rychle a bez ostychu konverzovat v novém jazyce.


Novinky

Seznamte se blíže s alternativními metodami

23.04.2009 09:00
Je uspořádána konference v Praze na téma "alternativní metody výuky". Více informací naleznete v pozvánce.

—————


Sugestopedie ve školách?

Chystaná školská reforma otevírá dveře alternativním metodám

13.08.2008 00:00
Probíhající školská reforma by měla otevírat dveře také novým metodám učení. Možná, že zanedlouho tak bude možné slýchávat při hodinách na školách všech typů Bachovy nebo Händelovy symfonie. Je to jedna z pomůcek, které upřednostňuje výuková metoda zvaná sugestopedie, při učení údajně až třikrát...

—————


Učíme se alternativně

Tato fotogalerie je prázdná.


Používat klasické a osvědčené tradiční metody či zpestřit výuku nevšední alternativou? Podělte se s námi o Vaše zkušenosti!

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.