Výběr vhodné vyučovací metody

 

Jak konstatuje Mojžíšek (1988, s. 22) „je nejvyšším smyslem a posláním vyučovací metody dosáhnout účinně a pokud možno trvale požadovaných změn ve vzdělání osobnosti objektu“. Dodává, že jde tedy „o dosažení maximální didaktické efektivity metody“. Na základě výše řečeného jsme zvolili vhodnou vyučovací metodu, pokud námi právě zvolená metoda je:

·        informativně nosná - zprostředkovává pouze plnohodnotné, obsahově nezkreslené informace a dovednosti

·        formativně účinná - rozvíjí poznávací procesy

·        racionálně a emotivně působivá - shrne, aktivuje žáka k prožitku učení
a poznávání

·        výchovná - rozvíjí morální, sociální, pracovní a estetický profil žáka

·        přirozená - a to jak ve svém průběhu, tak i v důsledcích

·        použitelná v praxi

·        adekvátní žákům - věk, učební schopnosti, jejich osobní předpoklady, studijní připravenost, osobní charakteristika jedince, psychologická charakteristika žáků a třídy jako celku

·        adekvátní učiteli jeho odborná a metodická vybavenost, zkušenosti, pedagogické mistrovství

·        didakticky ekonomická

·        hospodárná, finančně ekonomická

·        hygienická

 

K tomuto výčtu můžeme doplnit i další faktory, které každý učitel zvažuje před výběrem samotné metody, rozhodující jsou tyto další kritéria:

·        druh a stupeň vzdělávací instituce či školy

·        charakter oboru či učebního předmětu

·        organizační formy - prostředí, počet žáků, čas

·        zvláštnosti vnějších podmínek vyučování

 

V průběhu vyučování však nemusíme nutně pracovat pouze s jednou vyučovací metodou, obecně platí, že se různé vyučovací metody prolínají; během vyučování je můžeme měnit či střídat. Jejich volba však musí být natolik důkladně promyšlená, aby směřovala k dosažení vzdělávacího cíle dané hodiny.