Tichý způsob (The Silent Way)

 

Tichý způsob navrhnul Caleb Gattegno ve Spojených Státech Amerických počátkem sedmdesátých let dvacátého století. Základním předpokladem tichého způsobu je, že učitel je ve třídě potichu co možná nejvíce, žákům dává pouze jednoduché příklady nových větných struktur. Naopak žáci jsou podněcováni k mluvení a k opakování a vytváření podobných struktur. Metoda se zakládá na hypotéze, že objevování a řešení problémů vyvolává lepší učení než imitace a opakování. Žáci se musí soustředit a vynaložit větší úsilí, aby pro ně bylo učení prostřednictvím této metody úspěšné.