Sugestopedie (Suggestopedia)

 

Sugestopedii vytvořil bulharský psychiatr a pedagog Georgi Lozanov začátkem sedmdesátých let dvacátého století. Tato metoda je charakteristická bohatým smyslovým učebním prostředím, které zahrnuje třídu plnou dekorací, obrázků a pohodlného nábytku. Výzdoba obsahuje plakáty s gramatickými pravidly pro využití periferního učení. Během hodiny ve třídě hraje hudba pro navození uvolněné a pozitivní atmosféry. Učitel se chová autoritativně, neboť lidé si lépe zapamatují informace, které přicházejí od autoritativního zdroje. Žáci si vyberou nové jméno v cizím jazyce a také nové zaměstnání. Během kurzu si vytvoří celý nový životopis. Sugestopedie je pečlivě strukturovaná metoda. Čtyřhodinová výuka se skládá ze tří hlavních částí:

1.      ústní revize – diskuse založená na textech čtených v minulé hodině

2.      představení nového textu a následná diskuse, jedná se převážně o rozhovor psaný v cizím jazyce a jeho překlad do mateřského jazyka, součástí je gramatika a slovní zásoba

3.      seance – učitel pustí hudbu a na chvíli se odmlčí, aby se žáci dostali do správné nálady. Poté začne číst nový text v souladu s rytmem hudby. Žáci sledují text s překladem. Na závěr žáci zavřou učebnici s textem a pouze poslouchají čtení učitele s v pozadí hrající hudbou. Po skončení žáci odcházejí a jejich jediný úkol je, zběžně si text přečíst před spaním  a ráno, až vstanou.

Sugestopedie používá převážně poslechové aktivity a memorování dialogů.