Přirozený přístup (The Natural Approach)

 

Přirozený přístup vytvořil Tracy Terrell ve spolupráci se Stephenem Krashenem ke konci sedmdesátých let dvacátého století. Tato metoda považuje jazyk za komunikační prostředek. Nejlepší způsob, jak si cizí jazyk osvojit, je poslouchat ho v různých komunikačních situacích a následně ho začít používat v reálné komunikaci. Přirozený přístup je založený na podvědomém osvojování jazyka, vědomému učení přisuzuje méně důležitou roli. Náplň vyučovacích hodin není založena na předem stanoveném sylabu, ale vyvíjí se podle potřeb a zájmů žáků. Tento přístup můžeme považovat za eklektický, jelikož používá aktivity spojované s jinými přístupy a metodami, obzvláště s přímou metodou, situačním jazykovým učením a komunikativním jazykovým učením. Zpočátku jsou uplatňovány aktivity typické pro TPR, při kterých je jazyk spojován s činností. Pro přirozený přístup je důležité omezovat stres a strach žáků a podporovat jejich motivaci a sebedůvěru.