Celková fyzická odezva (Total Physical Response - TPR)

 

TPR vyvinul James Asher ve Spojených Státech Amerických v polovině šedesátých let dvacátého století. TPR je založeno na učení jazyka prostřednictvím fyzické aktivity. Jeho cílem je vyvinout nejdříve schopnost poslechu, a až poté schopnost produkovat řeč. TPR spojuje jazyk s fyzickou činností. Žáci zpočátku pouze dělají, co jim učitel říká, a nejsou nuceni k mluvení. Mluvit začnou, až jsou na to připraveni. Učitel užívá převážně rozkazovací způsob a mluví pouze v cizím jazyce. Charakteristickými rysy je omezení stresu a strachu žáků, navození pocitu úspěšnosti a zpříjemnění procesu učení. Základním principem této metody je, že žáci se mají učit cizí jazyk stejným způsobem jako svůj mateřský jazyk. Metoda TPR je však vhodná pouze pro začátečníky, později musí být doplněna jinými metodami.